بزرگترین شرکت سازنده پمپ های شیمیایی 

صادق چراغی و شرکاء

گروه صنعتی

بررسی علت خرابی و چگونگی تعمیر مکانیکال سیل

بررسی علت خرابی و چگونگی تعمیر مکانیکال سیل
تعمیرمکانیکال سیل مکانیکال سیل یا سیل مکانیکی ازجمله قطعات دارای ایمنی بالا و همچنین مصرف بالا در بسیاری از صنایع می باشد. به طور کلی وظیفه اصلی مکانیکال سیل جلوگیری از نشت سیال، گاز و غیره به خارج از تجهیز مربوطه می باشد. که ما در این مقاله می خواهیم به علت های متداول برای خرابی و چگونگی تعمیر این محصول بپردازیم. علت خرابی مکانیکال سیل بسیاری از خرابی های …
ادامه مطلب